Tillgängliga texter

Även texter behöver vara tillgängliga

Arbetar du på en myndighet har ni lagkrav på er att tillgänglighetsanpassa de dokument ni publicerar på webben eller ert intranät. Ni behöver följa WCAG 2.1, de så kallade webbriktlinjerna. Jag kan hjälpa dig att tillgänglighetsanpassa dina dokument.

Vad innebär det att tillgänglighetsanpassa ett dokument?

När jag tillgänglighetsanpassar dokument gör jag bland annat detta:

  • Ser till att dokumentstrukturen går att tolka av en skärmläsare.
  • Formaterar all text och inför en hierarkisk rubriksättning.
  • Undviker blankrader och lägger i stället in den luft som behövs genom att öka radavstånd manuellt där det behövs.
  • Lägger till alt-texter till bilder, diagram och andra objekt eller figurer.
  • Skapar tabeller med en enkel struktur som gör att de kan tolkas och läsas upp av skärmläsare.