Ordblicks miljöpolicy

Naturligtvis följer Ordblick miljölagstiftningen och andra regler som berör företaget. Ordblick följer de allmänna hänsynsreglerna och källsorterar den ringa mängd avfall, inklusive farligt avfall, som uppstår i verksamheten. Som litet tjänsteföretag med en anställd är det lätt att göra rätt.

Ordblick hushåller generellt med energi, material och övriga resurser. Energin till företagets lilla kontor kommer från förnyelsebara och fossilfria energikällor. Kontoret är inrett med begagnade möbler och jag använder energisnåla kontorsmaskiner. När det är möjligt väljer jag miljömärkta förbruknings- och kontorsmaterial. Jag utför mina uppdrag på ett sådant sätt att jag inte längre är beroende av pappersutskrifter.

I stort sett alla mina kundmöten sker på distans via digitala mötesplattformar. Min verksamhet består bland annat av att hålla i utbildningar. Sedan mars 2020 håller jag de allra flesta utbildningar på distans. I de fall jag håller en utbildning på plats hos en kund tar jag mig dit med kollektiva transportmedel. Eftersom företagets kontor ligger på gångavstånd från Kungsängens station är det enkelt att resa kollektivt vart helst jag ska.

Jag strävar alltid efter att välja leverantörer och samarbetspartner som har en miljöpolicy.