Textgranskning

När du skriver något vill du självklart nå dina läsare. Oavsett om du vill få dem att köpa något, förstå något eller tycka något måste du skriva begripligt. Jag hjälper dig att anpassa din text efter dess syfte, läsarnas förkunskaper och intresse samt efter vilken texttyp det handlar om.

Textgranskningen gör texten:

  • begriplig
  • sammanhängande
  • målgruppsanpassad
  • korrekt
  • läsvärd

Alla texter förtjänar att granskas av en professionell textgranskare. Jag granskar alla typer av texter, till exempel webbtexter, årsredovisningar, bokmanus, utställningstexter och informationsbroschyrer. En textgranskning förändrar eller förvanskar inte innehållet i en text, men innehållet blir lättare att ta till sig.

Man kan granska en text på flera nivåer:

  1. Den första nivån är ytlig och rättar bara till språkliga fel.
  2. Den andra nivån ser över ordval, konsekvens och meningsbyggnad.
  3. Den tredje nivån tränger djupare in i texten och tittar på helheten i form av disposition, rubriksättning med mera.

När du vill nå dina läsare – låt mig granska din text!