Formgivning

Jag formger gärna skyltar, broschyrer och fyrfärgsböcker.
Vill du kan jag också ansvara för själva produktionen och hålla i alla tryckerikontakter.