Tjänster

Ordblick kan hjälpa dig hela vägen från idé till färdig produkt. Läs mer om mina olika tjänster under respektive länk ovan.

Citat från tidigare kursdeltagare:
“Och jag vill även passa på att tacka för en givande, utmanande och rolig kurs!”
“Det har varit värdefullt med all respons jag fått från kursare och lärare. Särskilt skriftligt tack till dig Lena.”
“Kursen har givit mig en bättre vetskap om hur höga kraven är i det svenska språket. Nu vet jag hur mycket en text verkligen kan utvecklas från början till slut.”
“Jag har blivit bättre på att planera mitt skrivande. Det krävs övning och åter övning för att bli en bra skribent.”
“Jag har fått tips på vad man kan göra när det kör ihop sig.”
“Jag har efter denna skrivkurs fått riktlinjer om hur jag ska lägga upp mitt skrivande. Framför allt: Var inte rädd för att låta andra läsa dina ofärdiga texter!”

Gruppdiskussion på Poppius.