Ordblicks kunder

Myndigheter och kommuner

 • Skolverket – klarspråksutbildningar
 • Stockholms kommun – klarspråksutbildningar
 • Botkyrka kommun – klarspråksutbildningar
 • Boverket – manus till informationsfilm
 • Huddinge kommun – klarspråksutbildning
 • Utrikesdepartementet – skrivkurser för talskrivare
 • Regeringskansliet – klarspråksutbildningar
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – artiklar, årsbok, textgranskningar
 • Skatteverket – klarspråksutbildningar och textgranskningar
 • Riksbanken – textgranskningar
 • Stockholms läns landsting – klarspråksutbildningar
 • Skolverket – textgranskningar
 • Brottsförebyggande rådet – textgranskningar
 • Vitterhetsakademien – skribent (utställningstexter)
 • Västerås kommun – webbtexter
 • Haninge kommun – textgranskning
 • Uppsala kommun – textgranskning
 • Stockholms stad – skribent (informationsskyltar)

Universitet och högskolor

 • Stockholms universitet – skrivutbildningar
 • Södertörns högskola – skrivutbildning
 • Göteborgs universitet – föreläsningar

Företag och organisationer

 • Sörab – skribent
 • Knightec – skriv effektiva mejl
 • Installatörsföretagen – klarspråkutbildningar
 • Trygghetsfonden TSL – klarspråksutbildningar, webbinarier och föreläsning
 • JP Infonet – klarspråksutbildning
 • Green Cargo – workshoppar i klarspråk
 • Berghs School of Communication – kurs i att skriva pressmeddelande
 • Expertinfo – klarspråksutbildningar, textgranskningar, skribentuppdrag
 • GS A-kassa – klarspråkutbildningar, föreläsningar
 • Poppius – skrivkurser
 • Upplands-Brohus – redaktör för nyhetsbrevet Upplands-Brohus, annonsskribent
 • Moderna Försäkringar – klarspråkskurser
 • Sveriges kommunikatörer – artikelförfattare
 • IT Partner – webbskribent
 • Forma Books – redaktör, 3 titlar
 • Lärarnas riksförbund – textgranskning
 • Taxi Stockholm – klarspråkskurser
 • Academic House – skrivkurser
 • NA Förlag – redaktör och layoutare
 • Rotary Upplands-Bro – föreläsning
 • Liber – redaktör, 3 titlar
 • SAS Institute – klarspråksföreläsning
 • Norstedts – redaktör, 10 titlar
 • Prisma bokförlag – redaktör, 2 titlar
 • GyroHSR – skribent
 • Kranzbolaget – webbskribent
 • Mazarin Konditori – skribent och fotograf
 • Språkkonsulterna – webbskribent
 • Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek – redaktör